Környezetvédelmi Kft.

Rólunk 

+36 72 788 540

Rólunk

A FarJan Környezetvédelmi Kft. 100%-ban Magyar magántulajdonú. Elsősorban a termelő és szolgáltató cégekre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok gyakorlati érvényesítésével foglalkozunk.
Szolgáltatásainkat környezetvédelmi szakmérnökként magunk, valamint magasan kvalifikált szakértőink, kivitelezőink és szakintézetek végzik.
A FarJan Környezetvédelmi Kft. a cégek működését érintő jogszabályok precíz betartásával, a kivitelezési munkálatok szakszerűségének biztosításával, és a Tisztelt Megrendelő részére nyújtott korrekt szakmai tanácsadással végzi munkáit.

Szolgáltatásaink

Új ipari üzemek létesítéséhez, meglévők bővítéséhez szükséges építési engedélyezési eljárás lefolytatásánál szükséges környezetvédelmi tervek, szakértői munkák elvégzése.

Környezeti állapotfelmérés, intézkedési terv elkészítése üzemelő létesítményeknél, azok bővítésénél, vagy rekonstrukciójánál, környezetvédelmi audit végzése.

Működő technológiák műszaki felülvizsgálata, javaslatok kidolgozása a környezetvédelmi követelmények kielégítése végett, költség-haszon elemzés.

Környezetvédelmi jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez (LAL,LM,FAVI ,HB,VAL bejelentő lap stb.) szakmai segítség nyújtása, szakértői segítség végzése.

Átalánydíjas szolgáltatások folyamatos szaktanácsadásra, környezetvédelmi megbízott feladatkörnek megfelelően.

Hatóság előtti szekértői képviselet.

Üzemanyag tároló tartályok környezetvédelmi felmérése a 219/2004 . (VII.21) Korm. Rendelet előírásai szerint, akkreditált talajvíz vizsgálat, kármentesítési munkák teljes körű kivitelezése.

Talaj és talajvíz szennyeződések: tényfeltárás, műszaki beavatkozási terv készítés, kivitelezés.

Környezetvédelmi felülvizsgálatok és hatásvizsgálatok végzése, környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása.

Gyártási technológiák környezetvédelmi véleményezése.

Vízkárelhárítási tervek készítése és felülvizsgálata.

Környezetvédelmi belső audit elvégzése, amely az ISO 14000-es minőségbiztosítási rendszer alapja.

Telepengedélyezési eljárás, engedélykérelmi dokumentáció készítése, és a hozzá tartozó teljes körű környezetvédelmi szakvélemény készítések.

Akkreditált emisszió-mérések.

Kutak mintázása és laboratóriumi vizsgálata, dokumentálása.

Üzemanyag tároló tartályok környezetének környezetvédelmi felmérése, megszüntetése új tartályok létesítése, teljes körű engedélyezés, kivitelezés.

2023. július 1-jétől életbe lépett a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere

2023. július 1-jétől a Magyar Állam felelősségi körébe kerül a hazai hulladékgazdálkodási rendszer, a tényleges végrehajtás pedig egy pályázaton kiválasztott Koncesszor útján valósul meg. 
Az Európai Unió hulladékpolitikájának alapvetése, hogy az egyes termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelési, (újra-használat, hasznosítás, ártalmatlantás) költségeit a gyártók, termelők fizessék meg. Ezt hívjuk kiterjesztett gyártói felelősségnek (angolul: extended producers responsibility, a továbbiakban EPR). Többek között ez fogja biztosítani a körforgásos gazdaság koncepciójának megvalósulását.
Társaságunk 15 éves fenntarthatósági tanácsadói tapasztalattal áll rendelkezésre segítve a termékdíj és EPR fizetéssel kapcsolatos feladatok ellátását-könyvelők felé is-, (egyedi nyilvántartórendszer, adminisztráció, regisztrációk, fizetendő díj megállapítása, bevallása, konzultáció), hogy a 2023. október 15- i határidős feladatok betartása semmiféle gondot ne okozzon.
OKIR – MOHU 
forrás – https://mol.hu/hu/

Kapcsolat

ELÉRHETŐSÉGEK
Dr Farkas Róbert ügyvezető igazgató

Cím.: 7636 Pécs, Visnya E. u. 12.
Levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Viola utca 17.

E-mail:info@farjan.hu

-web: www.farjan-kornyezetvedelem.eu

tel.: 30/260-3947
fax.:72/788-540

Tel/fax: 06 / 72 / 788-540